публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Безработен с обезщетения-с процент в ООД
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
ЗДДС чл.100 ал.1
От:мария , 22.02.2008 11:29
Отговори Цитирай

Здравейте, имам едно запитване! В момента ми протича процес на регистрация на ЕТ искам да се регистрирам по ДДС мога ли без оборот, без персонал, без активи, без назначен счетоводител и т.н само аз и фирмата :) и горе долу да ме насочите какъв е процеса на регистрация по ДДС? Благодаря предварително!

Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: мария)
От:lansky , 22.02.2008 11:40
Отговори Цитирай

както и на друго място ти казах - не се занимавай с ЕТ и ДДС.... ЕТто е неограничено отговорно и без да си виновна, като нищо може да ти хвръкне апартамента....

регистрирай ЕООД поне

Re: Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: lansky)
От:мария , 22.02.2008 11:43
Отговори Цитирай

нямам никакво имущество което да ми фръкне
пък и на следващ етап може и да прекратя ЕТ и да направя ЕООД , а относно ДДС отговорих на другото място!

Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: мария)
От:lansky , 22.02.2008 11:51
Отговори Цитирай

това с прекратяването на ЕТ по ДДС също много боли...


Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: мария)
От:MoRdoc , 22.02.2008 12:57
Отговори Цитирай

lansky, мария не си е прочела закона, има там едно нещо за което си е отговорна тя примерно, макар че не е знаела а е била длъжна да знае и т.н.... това че няма имущество не значи ще няма да се плаща, барабар с лихвите, естествено не го пожелавам на никого, обаче рисковете - неизбежни са.

Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: мария)
От:Ugly , 22.02.2008 14:17
Отговори Цитирай

Може да се регистрирате. Но както lansky ви е написал извършването на стопанска дейност под формата на ЕТ е недалновидно във всички аспекти (изключение са малките фирми на патент за които това не е от голяма значение)
Освен всичко написано от предходните ето ви и още нещо да обмислите, обърнете внимание на алинея 2.

ППЗДДС
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) (предишна втора б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
.
.
.

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т. 1, пред който е поставен знакът "BG.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "а", съответно буква "б", получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът "BG".
.
.
.

Не по малко съществено е и плащането на данъци в края на годината.

Re: Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: Ugly)
От:Ugly , 22.02.2008 14:22
Отговори Цитирай

Предполага, че сте запознати и с чл.108

Чл. 108.
.
.
(2) Регистрирани лица по избор съгласно чл. 100 нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал. 1 по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.

Re: ЗДДС чл.100 ал.1  (Re: мария)
От:никол , 15.05.2009 12:39
Отговори Цитирай

ет-то може да се преобразува в еоод


Тема (Re: Ugly):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията