публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
прехвърляне на майчинство
От:lansky , 27.03.2009 09:59
 

Цитат Petito написа:
Здравейте! Искам да прехвърля майчинството н майка ми. Тя рботи по трудов договор в един хотел.Притеснява ме,че щом уведоми ще я уволнят или съкратят. Има ли начин това да не се лучи. Какви дкументи са нужни за да осъществим прехвърлянето. Ако я съкратят, може ли да я назначим в друга фирма за 10 дни и от там да излезе в майчинство.


Редактирано от администратора, 27.03.2009 09:59

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 11.07.2008 13:13
 

Не виждам за какво да я съкратятват за това,че ще излезе в майнчиство.Може да се назначи и в друга фирма,достатъчно е само един ден да отработи и да излезне в платено майчинство.
Необходимите документи са:
1.Справка от вашето предприятие за използваното майчинство до момента.


Приложение № 3 към чл.46, ал.3
(Предишно приложение № 2,
изм., бр. 54 от 2001 г.)СПРАВКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО, В КОЕТО РАБОТИ
МАЙКАТА (БАЩАТА, НАСТОЙНИКЪТ)Ръководството на
наименование на предприятието
удостоверява, че
трите имена по документ за самоличност на майката, бащата, настойника
работи като осигурен (а) за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до .......................... 20... г. трудов договор и е ползвал (а) отпуск по чл.164 и 165 от КТ за отглеждане на детето (децата) си ,
род. на ................................ 19... г./ 20... г., в размер ................. дни, считано от ................ 20... г., и остава да ползва още ............................. дни.

гр.(с) ................................. Дл­ъжностно лице: ...........................
...........­..................... 20... г. подпис и печат


Забележки:
1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личното досие на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.
2. Излишното се зачертава.
----------------------------­-----------------


2.Декларация за вашето съгласие за прехвърлянето на майчинство


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)

Подписаните: 1. ........................................­........................................­...........................;
(трите имена по документ за самоличност)

2. ........................................­........................................­............................;
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка (баща, настойник) е съгласна (съгласен), а вторият като баща (баба, дядо) приема да ползва допълнителния платен (неплатен) отпуск за отглеждане на

....................................­........................................­........................................­..................
(трите имена на детето)
род. на ............. 19 ..... г./20 ..... г., считано от ................ 20 ....... г. до ............... 20 .... г.

Задължаваме се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в детска ясла или в друго детско заведение да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.


...................20 .... г.


Декларатори: 1. ...................................

2. ...................................

­Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.

--------------------------­------------------------------------

­3. Декларация прил.3 по чл.53 от КСО
4.Заявление на бабата за излизане в отпуск за пл.майчинство

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:roni , 14.07.2008 22:05
 

Здравейте! Искам да попитам отработения един ден достатъчен на някой за му прехвърлим майчинството имали значение дали ще е в месеца в който става прехвърлянето или трябва да е в предходния месец. Второто нещо което ме интересува е мога ли да превхърля майчинството веднага след изтичане на 315-те дни, т.с без аз да съм започнала отпуска по чл. 164. Трето кога се подава декларация за промяна на обстоятелствата. Благодаря!!!!

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 15.07.2008 08:27
 

1.Деня трябва да е отработен непосредствено преди излизането в майчинство.
2.Можете
3.Тази декларация се подава,когато сте излезнали в отпуск по чл.164 и след това го прехвърлите на друго лице.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:roni , 15.07.2008 22:56
 

Значи ако започна работа веднага след изтичане на 315-те дни, без да съм ползвала отпуск по чл.164 а го прехвърля веднага не трябва да се подава декларация за промяна на обстоятелствата??? Благодаря ви много!

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:irena , 02.08.2008 12:17
 

Здравейте!Интересува ме мога ли да прехвърля майчинството на баща ми който е пенсионер и не работи и ако не какви са условията при които може той да гледа детето?

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 02.08.2008 14:23
 

Не можете да прехвърляте на баща си платеното майчинство,след като не е на трудов договор.Може да го гледа без заплащане,вие след като почнете работа ще имате право на 50% от пл.майчинство, до навършване на 2г на детето.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:avva , 19.09.2008 21:39
 

Може ли да се прекрати отпуска по майчинство, но ако се наложи при определени обстоятелства, отново да излезна в отпуск до изтичане на отпуска ми по майчинство?

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:John , 20.09.2008 18:05
 

Да, може. Прекъсването на отпуска за отглеждане на дете не пречи той да бъде подновен до навършване на 2-те години на детето. Само ако е дадено в детски ясли се губи правото на този отпуск.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:irena , 08.10.2008 22:30
 

в момента съм в 6 месечен неплатен отпуск по майчинство за гледане на дете до 3 години, защото работодателя ми каза, че останалите 6 месеца трябва да ги ползва бащата защото предварително не се е отказал от него кога и къде е трябвало да го направи не знам вярно ли е това и къде да го проверя пишете ми на адрес irena_deqnova@abv.bg

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 09.10.2008 12:53
 

Прочете чл.167 от КТ и допълнителните разпоредби към него.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Axinora , 10.10.2008 14:48
 

Здравейте, искам да попитам как да прехвърля правото за отглеждане на дете след изтичане на 315-те дни на майка ми при условие, че тя е безработна,трябвали да се регистрира и какви са необходимите документи

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:John , 10.10.2008 16:03
 

Два варианта, ама и при двата трябва нещо да се регистрира.
Първи, намира си работодател, който й регистрира трудов договор в НАП, и тя започва да работи. Тогава може да се прехвърли.
Втори, регистрира се тя самата в Бюро по труда като безработно лице, а ти търсиш от тях човек за гледане на детето по програмата "В помощ на майчинството".

прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Axinora , 11.10.2008 11:26
 

Много благодаря за отговора.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Христина , 21.10.2008 09:57
 

Здравейте,искам да Ви попитам мога ли да прехварля майчинството си на на прабабата на детето ми,която е на 60 г и е пенсионерка...Знаете ли от кога влиза това решение за пенсионер да гледа дете?


Страници: първа напред  1  2  3  4  5  6  назад последна 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията