публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Търся ТРЗ с опит с Омекс
пенсиониране 2 категория труд
Наредба за касовите апарати
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
прехвърляне на майчинство
От:lansky , 27.03.2009 09:59
 

Цитат Petito написа:
Здравейте! Искам да прехвърля майчинството н майка ми. Тя рботи по трудов договор в един хотел.Притеснява ме,че щом уведоми ще я уволнят или съкратят. Има ли начин това да не се лучи. Какви дкументи са нужни за да осъществим прехвърлянето. Ако я съкратят, може ли да я назначим в друга фирма за 10 дни и от там да излезе в майчинство.


Редактирано от администратора, 27.03.2009 09:59

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 11.07.2008 13:13
 

Не виждам за какво да я съкратятват за това,че ще излезе в майнчиство.Може да се назначи и в друга фирма,достатъчно е само един ден да отработи и да излезне в платено майчинство.
Необходимите документи са:
1.Справка от вашето предприятие за използваното майчинство до момента.


Приложение № 3 към чл.46, ал.3
(Предишно приложение № 2,
изм., бр. 54 от 2001 г.)



СПРАВКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО, В КОЕТО РАБОТИ
МАЙКАТА (БАЩАТА, НАСТОЙНИКЪТ)



Ръководството на
наименование на предприятието
удостоверява, че
трите имена по документ за самоличност на майката, бащата, настойника
работи като осигурен (а) за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до .......................... 20... г. трудов договор и е ползвал (а) отпуск по чл.164 и 165 от КТ за отглеждане на детето (децата) си ,
род. на ................................ 19... г./ 20... г., в размер ................. дни, считано от ................ 20... г., и остава да ползва още ............................. дни.





гр.(с) ................................. Дл­ъжностно лице: ...........................
...........­..................... 20... г. подпис и печат






Забележки:
1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личното досие на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.
2. Излишното се зачертава.
----------------------------­-----------------


2.Декларация за вашето съгласие за прехвърлянето на майчинство


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)

Подписаните: 1. ........................................­........................................­...........................;
(трите имена по документ за самоличност)

2. ........................................­........................................­............................;
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка (баща, настойник) е съгласна (съгласен), а вторият като баща (баба, дядо) приема да ползва допълнителния платен (неплатен) отпуск за отглеждане на

....................................­........................................­........................................­..................
(трите имена на детето)
род. на ............. 19 ..... г./20 ..... г., считано от ................ 20 ....... г. до ............... 20 .... г.

Задължаваме се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в детска ясла или в друго детско заведение да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.


...................20 .... г.


Декларатори: 1. ...................................

2. ...................................

­



Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.

--------------------------­------------------------------------

­3. Декларация прил.3 по чл.53 от КСО
4.Заявление на бабата за излизане в отпуск за пл.майчинство

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:roni , 14.07.2008 22:05
 

Здравейте! Искам да попитам отработения един ден достатъчен на някой за му прехвърлим майчинството имали значение дали ще е в месеца в който става прехвърлянето или трябва да е в предходния месец. Второто нещо което ме интересува е мога ли да превхърля майчинството веднага след изтичане на 315-те дни, т.с без аз да съм започнала отпуска по чл. 164. Трето кога се подава декларация за промяна на обстоятелствата. Благодаря!!!!

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 15.07.2008 08:27
 

1.Деня трябва да е отработен непосредствено преди излизането в майчинство.
2.Можете
3.Тази декларация се подава,когато сте излезнали в отпуск по чл.164 и след това го прехвърлите на друго лице.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:roni , 15.07.2008 22:56
 

Значи ако започна работа веднага след изтичане на 315-те дни, без да съм ползвала отпуск по чл.164 а го прехвърля веднага не трябва да се подава декларация за промяна на обстоятелствата??? Благодаря ви много!

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:irena , 02.08.2008 12:17
 

Здравейте!Интересува ме мога ли да прехвърля майчинството на баща ми който е пенсионер и не работи и ако не какви са условията при които може той да гледа детето?

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 02.08.2008 14:23
 

Не можете да прехвърляте на баща си платеното майчинство,след като не е на трудов договор.Може да го гледа без заплащане,вие след като почнете работа ще имате право на 50% от пл.майчинство, до навършване на 2г на детето.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:avva , 19.09.2008 21:39
 

Може ли да се прекрати отпуска по майчинство, но ако се наложи при определени обстоятелства, отново да излезна в отпуск до изтичане на отпуска ми по майчинство?

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:John , 20.09.2008 18:05
 

Да, може. Прекъсването на отпуска за отглеждане на дете не пречи той да бъде подновен до навършване на 2-те години на детето. Само ако е дадено в детски ясли се губи правото на този отпуск.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:irena , 08.10.2008 22:30
 

в момента съм в 6 месечен неплатен отпуск по майчинство за гледане на дете до 3 години, защото работодателя ми каза, че останалите 6 месеца трябва да ги ползва бащата защото предварително не се е отказал от него кога и къде е трябвало да го направи не знам вярно ли е това и къде да го проверя пишете ми на адрес irena_deqnova@abv.bg

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:tania_gan , 09.10.2008 12:53
 

Прочете чл.167 от КТ и допълнителните разпоредби към него.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Axinora , 10.10.2008 14:48
 

Здравейте, искам да попитам как да прехвърля правото за отглеждане на дете след изтичане на 315-те дни на майка ми при условие, че тя е безработна,трябвали да се регистрира и какви са необходимите документи

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:John , 10.10.2008 16:03
 

Два варианта, ама и при двата трябва нещо да се регистрира.
Първи, намира си работодател, който й регистрира трудов договор в НАП, и тя започва да работи. Тогава може да се прехвърли.
Втори, регистрира се тя самата в Бюро по труда като безработно лице, а ти търсиш от тях човек за гледане на детето по програмата "В помощ на майчинството".

прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Axinora , 11.10.2008 11:26
 

Много благодаря за отговора.

Re: прехвърляне на майчинство  (Re: lansky)
От:Христина , 21.10.2008 09:57
 

Здравейте,искам да Ви попитам мога ли да прехварля майчинството си на на прабабата на детето ми,която е на 60 г и е пенсионерка...Знаете ли от кога влиза това решение за пенсионер да гледа дете?


Страници: първа напред  1  2  3  4  5  6  назад последна



 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията