публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Авансов данък върху наем
От:Кирчева , 09.01.2008 14:28
Отговори Цитирай

Здравейте,интересува ме задължена ли е фирма,която изплаща наем на физическо лице за офис, да му удържа и внася дължимия авансов данък върху наема по чл.44 или той сам трябва да си го внася по чл.67 и чл.68,след като в ЗДДФЛ изрично е упоменато това задължение само за фирми,платци на доходи от стопанска дейност по чл.29?Какво е Вашето мнение ?Благодаря

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:mihi , 09.01.2008 18:49
Отговори Цитирай

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
Чл. 67. (1) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Re: Re: Авансов данък върху наем  (Re: mihi)
От:Кирчева , 10.01.2008 14:12
Отговори Цитирай

Благодаря за цитираните членове,но пак не ми е ясно как се тълкува.В кои случаи платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък и къде е упоменато конкретно това?

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:mihi , 10.01.2008 18:21
Отговори Цитирай

за доход от наем и друго предоставяне за ползване на права или имущество, както и за доходи от друга стопанска дейност, когато платец на този доход не е предприятие или самоосигуряващо се лице – авансовият данък се определя при ставка 15 на сто и се внася да 15-то число на месеца следващ тримесечието на придобиване на дохода от лицето придобило дохода. За придобитите през четвъртото тримесечие на годината доходи не се внася авансов данък.

Re: Re: Авансов данък върху наем  (Re: mihi)
От:mihi , 10.01.2008 18:43
Отговори Цитирай

т.е ако платецът е предприе или е самоосигуряващо се лице ,то би следвало да се удържа този авансов данък и явно само физическите лица платци на доходи не са задължени Боже каква глупост!Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят и предоставят на ТД на НАП по място на регистрация, справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии. Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година.Хората, които имат доходи само от рента, аренда или дадено под наем движимо и недвижимо имущество, трябва да платят върху тях 6% здравна вноска. Сумата трябва да се изчисли при подаването на данъчната декларация за доходите от 2000 г. и да се внесе до 30 дни след това. Това предупредиха експертите на Националния осигурителен институт.
По принцип върху тези доходи не се дължат осигуровки, обясниха от ведомството на Йордан Христосков. Но ако получателите им не работят на трудов договор или нямат доходи от друга трудова дейност, не са самоосигуряващи се
или социално слаби и не са осигурявани от друг член на семейството, трябва да платят вноска за здраве.


Редактирано от автора, 10.01.2008 18:43

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:пепа , 26.01.2011 10:55
Отговори Цитирай


Re: Re: Авансов данък върху наем  (Re: пепа)
От:Валя , 26.01.2011 11:00
Отговори Цитирай

от 2011 година авансовият данък върху наема се плаща от наемателят. Остатъка се плаща от наемодателят през следващата година, който трябва с бележка от наемателя да покаже, че наемателят е платил авансовия данък.

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:pbs , 26.01.2011 11:07
Отговори Цитирай

кой извади тази тема от 2008 )))

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:касиер , 10.02.2011 09:05
Отговори Цитирай

Как стоят нещата по входове? Аз съм касиер на вход. На кабелна компания давам мазе възмездно за интернет кутията. Важи ли и за вход авансовия данъ върху наем?

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:stefanova , 07.03.2011 09:23
Отговори Цитирай

Възможно ли е плащане на наем за 6 мес. наведнъж и съответно на тази обща сума авансово да се плати данък?

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:pbs , 07.03.2011 10:09
Отговори Цитирай

да - възможно е

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:лазарова , 26.04.2011 10:16
Отговори Цитирай

наемодателят е кооперация,редно ли е да иска завишение на наема заради този данък?пример: наем 100лв да бъде 110лв

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:pbs , 26.04.2011 10:41
Отговори Цитирай

не - на практика нищо не се променя за тях за да искат увеличение - те трябва да си издават фактура

Re: Авансов данък върху наем  (Re: Кирчева)
От:Ava , 29.04.2011 17:42
Отговори Цитирай

Моля, бихте ли ми отговорили на следния въпрос:
Ако аз съм самоосигуряващо се лице и съм наемател на офис, чийто собственик е ЕТ и в качеството му на такъв сключва с мен договора за наем, кой следва да плаща авансов данък за наема ?

Редактирано от автора, 29.04.2011 17:42

Re: Re: Авансов данък върху наем  (Re: Ava)
От:858 , 29.04.2011 18:26
Отговори Цитирай

ЕТ трябва да издаде фактура на наемателя. Вас облагането на този доход при ЕТ не Ви касае по никакъв начин - т.е. Вие нямате задължение да удържате или внасяте данък.


Страници: първа напред  1  2  назад последна

Тема (Re: Кирчева):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията