публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Счетоводни услуги на абонамент
Търся ТРЗ с опит с Омекс
пенсиониране 2 категория труд
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В НАП (ПЪЛЕН/ЧАСТИЧЕН ДОСТЪ)
От:millimena , 13.06.2011 14:42
Отговори Цитирай

Във връзка с оптимизация на електронния достъп на клиентите на НАП до данъчно-осигурителната им информация, бе обособен пълен и частичен достъп.
Пълният достъп позволява на заявилите да преглеждат всички документи и резултати от обработката, подадени за лицето независимо от сертификата, с който са подписани или валидността му.
Частичният достъп осигурява достъп само до данните, подадени със съответния текущ сертификат на лицето, на което е предоставена тази възможност.

I. При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с УЕП на задълженото лице” с попълнен чек-бокс за пълен достъп, същият се предоставя автоматично само на лица, които еднозначно могат да бъдат идентифицирани като собственици (за ЕТ), представляващи и управляващи субекта (ЕООД, Осигурител). В случаите, в които горното е невъзможно, на лицата автоматично се предоставя частичен достъп, като заявлението остава в статус „Чакащо потвърждение за пълен достъп”.
За предоставяне на пълен достъп, задълженото лице следва да посети компетентната структура на НАП.

Възможни варианти:

1) Титуляр на ел.подпис е ЕТ, ЕООД, Осигурител;
ФЛ, вписано като Автор на ел.подпис, съвпада със собственик, представляващ и управляващ субекта -> попълва се ново заявление с УЕП на задълженото лице и ■ пълен достъп => получаване автоматично на пълен достъп.


2) Титуляр на ел.подпис е ООД, АД и друга структура с повече от 1 собственик и/или представляващ
ФЛ, вписано като Автор на ел.подпис, е собственик, представляващ и управляващ субекта След подаване на ново заявление с отбелязан ■ пълен достъп => автоматично се получава частичен.
За получаване в този случай на заявения пълен дотъп, лицето (автор на ел. подпис) трябва да посети компетентната структура на НАП и да представи следните докумнети:
- Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с УЕП на задълженото лице
- Документ, удостоверяващ представителна власт (напр. актуално състояние на ЮЛ, свалено от сайта на Агенцията по вписвания)

3) Титуляр на ел.подпис е ЕТ, ЕООД, Осигурител или ООД, АД и друга структура с повече от 1 собственик и/или представляващ
ФЛ, вписано като Автор на ел.подпис, е лице, различно от собственик, представляващ и управляващ субекта -> попълва се ново заявление с УЕП на задълженото лице и ■ пълен достъп = > получаване автоматично на частичен достъп.
За получаване в този случай на заявения пълен дотъп, лицето (автор на ел.подпис) трябва да посети компетентната структура на НАП и да представи следните докумнети:
- Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с УЕП на задълженото лице
- Нотариално заверено пълномощно, в което е упоменато, че на автора на ел.подпис се дава правото на пълен достъп до данъчно-осигурителната информация на ЗЛ

II. На всички упълномощени лица, заявили пълен достъп до електронни услуги, автоматично се предоставя частичен. Пълен достъп могат да получат след подаване на ново заявление и представяне на уведомление за посочените ел.услуги и пълномощно в компетентната структура на НАП.
ВАЖНО!!!
В случай, че е заявено съгласие за достъп до данъчна и осигурителна информация от упълномощеното лице се изисква нотариална заверка на пълномощното.Тема (Re: millimena):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията