публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Продажба на дялове и декларация по ЗДДС
От:Ilka , 12.08.2008 13:27
Отговори Цитирай

Случка: предприятие, регистрирано по ЗДДС, продава дяловете си в друго предприятие. Не издава фактура.
Въпросът ми е: сещате ли се за някаква глоба, на която ще подлежа, ако не включа тази доставка в дневниците за продажби, респективно в декларацията по ЗДДС?

Re: Продажба на дялове и декларация по ЗДДС  (Re: Ilka)
От:Ilka , 12.08.2008 13:47
Отговори Цитирай

Аз се сещам за това:
Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.

но ми се струва, че за да ме глобят по този член, трябва да докажат, че имам сделки с частичен данъчен кредит.

Re: Продажба на дялове и декларация по ЗДДС  (Re: Ilka)
От:lansky , 13.08.2008 13:34
Отговори Цитирай

а защо с частичен

Re: Продажба на дялове и декларация по ЗДДС  (Re: Ilka)
От:858 , 13.08.2008 19:50
Отговори Цитирай

Продажбата на дялове не е облагаема сделка - няма неначислен/начислен в по-малък размер данък - глобата е в минималния размер 1000 лв.
Ако не се докаже, че при изчисляване на коефициента, корекцията на ползвания данъчен кредит е повече от 1000 лева.

Още един случай на безумни глоби - за едното нищо хиляда лева, а като се обсъжда минималната заплата и 240 лева стигат...

Re: Re: Продажба на дялове и декларация по ЗДДС  (Re: 858)
От:p.dimitrova , 01.09.2008 12:10
Отговори Цитирай

Колеги, извинявам се, че ползвам чужда тема, но питането ми е продължение на това.
ЕООД е собственик на 100% от капитала на друго ЕООД. Инвестицията е отчетена по себестойностния метод. През месец Август са продадени 50% от дяловете по номинална стойност и дъщерното ЕООД става ООД. Продажбата е регистрирана в ТР. Въпросът ми е как следва да се осчетоводи тази продажба в ЕООД-то, собственик на капитала. Минава ли стойността на продадените дялове като приход или директно се намалява стойността на инвестицията срещу вземане? Фирмата прилага националните стандарти и от описанието на себестойностния метод не ми става много ясно. Какво значи \"всяко друго разпределение\"? Ако продажбата се третира като разпределение, значи няма приход. Моля за коментарите ви!


Тема (Re: Ilka):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията